[Thông báo] Rút tiền trên Appay trước ngày 25/01/2019 để không bị ảnh hưởng cam kết thuế

APPAY thông báo đến tất cả các Sales về việc nên rút tiền Lương và Hoa Hồng trên APPAY trước ngày 25/01/2019 để còn hiệu lực của cam kết thuế năm 2018. Từ ngày 26/01/2019 trở đi, anh/chị sẽ phải tải và upload cam kết thuế TNCN năm 2019 để không bị trừ thuế nhé.