[Thông báo] Ra mắt chức năng sales thanh toán hộ công nợ cho Đại lý Bảo Hiểm

Appay xin thông báo về việc ra mắt chức năng sales thanh toán hộ công nợ cho Đại lý bán BHTNDSBB

Với việc ra mắt tính năng Đại lý tự thanh toán công nợ trên Appay trước đó và để giúp cho việc thanh toán công nợ được dễ dàng và tiện lợi nhất, hiện tại Appay đã bổ sung thêm chức năng giúp Sales có thể chủ động thanh toán hộ công nợ cho Đại lý bảo hiểm.

Sales có thể theo dõi toàn bộ công nợ của Đại lý trên Appay và thực hiện thanh toán hộ để đẩy nhanh quá trình đặt cùi và bán hàng của Đại lý.

Chi tiết hướng dẫn anh/chị vui lòng xem tài liệu hướng dẫn bên dưới:

  • Hướng dẫn Đại lý tự thanh toán công nợ bảo hiểm trên Appay: Xem tại đây
  • Hướng dẫn Sales thanh toán hộ công nợ cho Đại lý Bảo hiểm: Xem tại đây

Anh/chị cập nhật thông tin