Thông báo ngừng chạy dự án VietCredit

Sau hơn 1 năm triển khai dự án, Appay thông báo ngừng dự án Viet Credit kể từ ngày 01/12/2020

Những hồ sơ đang theo dõi, Sales vẫn xử lý cho đến khi kết thúc và sẽ không lên hồ sơ mới trên hệ thống từ 14h00 ngày 01/12/2020

Appay gửi lời cảm ơn đến các bạn đã đồng hành với dự án Viet Credit trong thời gian qua và hi vọng sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn ở những dự án khác.