Thông báo nghỉ lễ 30/04 – 01/05

Công ty Cổ phần Giải Pháp Thanh Toán Số (DIGIPAY) thông báo về việc nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/4 – Quốc tế Lao Động 01/05.