[Thông báo] Nâng cấp kênh tra cứu thông tin HĐ trên FE Website

FEC xin thông báo về việc nâng cấp kênh tra cứu thông tin hợp đồng khách hàng trên website: www.fecredit.com.vn 

Khi muốn tra cứu thông tin hợp đồng trên website FE, khách hàng cần đăng ký tài khoản, sau đó đăng nhập để xem thông tin hợp đồng của mình. 

Chi tiết cụ thể như sau: 

–        E-login: đăng nhập dùng username, password. KH đăng nhập lần đầu phải đăng ký tài khoản (Lý do thay đổi:để đảm bảo tuân thủ Thông tư 31 có quy định về quản lý quyền truy cập, quy trình bảo mật, an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin tín dụng). 

–        KH có thể xem: Danh sách Hợp Ðồng hiện tại với FE, lịch sử thanh toán, lịch trả nợ. 

–        Các phần còn lại về tổng nợ quá hạn vá thanh lý trước hạn sẽ update sau.

Chi tiết hướng dẫn vui lòng xem tại dường dẫn này: FEC năng cấp hệ thống tra cứu trên Website