[Thông báo mới]_Tạm ngưng chính sách thu nhận hợp đồng vay (collector) của dự án EC

Appay thông báo tạm ngưng chính sách “THU NHẬN HỢP ĐỒNG VAY” (Collector) của dự án EC như sau:

1. Thời gian tạm ngưng: từ 17/10/2019 đến khi nào có thông báo mới
2. Các hợp đồng vay đã thu từ 01/10 đến hết 16/10/2019 vẫn được tính hoa hồng.

Đề nghị anh chị quản lý vui lòng truyền thông đến nhân viên bên dưới.

Trong quá trình hoạt động nếu có điểm nào chưa rõ về chính sách hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách bán hàng,  anh chị vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được hỗ trợ:

 Bộ phận Chính sách bán hàng Digipay

Người liên hệ : Lâm Thị Hoàng Giàu

Email: chinhsach@digitel.vn

Điện thoại/ Zalo: 0937.588.228

Skype: giau.hoang