Thông báo mở rộng khu vực thẩm định T01.2019

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba (FEC) xin thông báo về việc mở rộng khu vực field visit của các tỉnh trong tháng 01/2019 như sau 

Danh sách khu vực thẩm định Tháng 01/2019: Xem tại đây

 

A/ Các huyện mới sẽ triển khai :

 

Highland Tỉnh Lâm Đồng Cát Tiên Yes 09/01/2019 Chỉ visit Thị trấn Cát Tiên. Xã Gia Viễn. Xã Phước Cát 1. Xã Phước Cát 2. Xã Đức Phố
Highland Tỉnh Lâm Đồng Đạ Huoai Yes 09/01/2019 Chỉ visit Thị trấn Madaguoil. Xã Đạ Oai. Xã Hà lâm.
Highland Tỉnh Lâm Đồng Đạ Tẻh Yes 09/01/2019 Chỉ visit Thị trấn Đạ tẻh. Xã Mỹ Đức. Xã Quốc Oai. Xã Triệu Hải.Xã Hà Đông.

 

 

B/Thời gian triển khai là 09/01/2019

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.