[Thông báo] Miễn phí thường niên đối với Thẻ tín dụng – miễn phí thường niên tới 30/9/2018

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo về việc tiếp tục CTKM “Miễn phí thường niên cho KH mới mở thẻ tín dụng FE Credit” (triển khai từ ngày 02/04/2018 đến 31/08/2018) về việc gia hạn chương trình ưu đãi này cho tháng 9 cụ thể như sau:

Đối tượng áp dụng: tất cả các khách hàng mới mở thẻ từ ngày 01/09/2018 đến hết ngày 30/09/2018 (tính theo ngày Account Open Date trên hệ thống)

Sản phẩm áp dụng: thẻ tín dụng FE Credit Plus+ & Gold bán qua tất cả các kênh

Chính sách miễn phí: miễn phí thường niên năm đầu tiên, các năm tiếp theo sẽ thu phí thường niên theo biểu phí