Thông báo lỗi kênh giải ngân Cash

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo hiện tại Kênh giải ngân tiền mặt CASH thuộc hệ thống Pega đang bị lỗi khi rút tiền tại Agribank. Do đo, với các hợp đồng chọn kênh giải ngân này trên Pega, Anh/chị báo khách hàng ra VPBank hoặc Sacombank rút tiền nha. FE đang nhờ phía Agribank gởi thông tin để IT kiểm tra lỗi, khi hệ thống ổn định FE sẽ thông báo đến Anh/chị.

 

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.