[Thông báo] Hướng dẫn thay đổi code scanner kênh CC POS

Đối với sản phẩm CC đang làm courier thì CC sẽ gặp khách hàng để lấy hồ sơ và nhập lên hệ thống SG-BPO.

Lưu ý:

  1. Ghi code CC tại trường DSAcode/CC/Courier code, việc ghi code tại đầu trang là không cần thiết.
  2. Đối với các hợp đồng đang ở trạng thái Pending, đã ghi code scanner thì chỉ cần gạch bỏ code CC ở đầu trang và nhập lên lại thì hồ sơ sẽ được xử lý tiếp.

(Hình minh họa)