[Thông báo] Hướng dẫn quy trình bán $Nap dành cho Sales Appay

Appay thông báo cập nhật quy trình bán $Nap trên Appay dành cho toàn bộ Sales của DIGIPAY.

Ngày áp dụng: 05/06/2019

Chi tiết quy trình bán hàng anh/chị vui lòng: Xem tại đây

Anh/chị lưu ý cập nhật thông tin.