[Thông báo] Hỗ trợ xét duyệt khách hàng không thỏa diều kiện vay

Để tạo điều kiện cho khách hàng, FE sẽ xét duyệt những khách hàng không thỏa điều kiện vay tại FE. Các DSA vui lòng thao tác như sau:

Các bạn DSA sẽ đăng nhập vào đường dẫn bên dưới trên điện thoại để thực hiện survey và submit sau khi hoàn tất. Tổng cộng 13 câu hỏi.

Đường dẫn: https://bit.ly/2kKKPLS

Mục đích của khảo sát:

–       Ra mắt sản phẩm mới cho KH không đủ điều kiện vay hoặc đã bị từ chối khoản vạy

–       Giúp sale có thêm KH mới

–       Yêu cầu DSA khi làm survey cần trả lời trung thực vì FE sẽ có bộ phận kiểm tra lại.

–       Thời gian thực hiện: 5 ngày từ ngày 04/06/2018 – 08/06/2018

Số lượng form survey cần có cho mỗi đối tác như sau:

DGP: 105 forms