[Thông báo] Hệ thống SAIGON BPO bị lỗi

Hiện tại user trên SAIGON BPO đang xử lý trên hệ thống đồng loạt báo lỗi. Gây ảnh hưởng đến việc xử lý hồ sơ, dẫn đến tình trạng Pending trên hệ thống.

Đến khi hệ thống hoạt động bình thường, hồ sơ sẽ được tập trung xử lý nhanh nhất.

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.