Thông báo hệ thống F1, Pega bị lỗi

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba (FEC) xin thông báo hệ thống F1/ Pega bị lỗi từ ngày 17/12/2018 tới hiện tại vẫn chưa được xử lý xong.

 

Tình hình hiện tại:F1 và Pega đều chậm, không submit được hồ sơ, chậm ở UW, CP, không giải ngân được cho khách hàng, đại lý.

 

Khi hệ thống ổn định FE sẽ thông báo đến anh/chị.

 

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.

 

Xin trân trọng thông báo.