Thông báo gửi cùi bảo hiểm về Digipay

Appay xin thông báo hiện nay các loại BH TNDSBB xe máy của VNI, Bảo Long, MIC đã hết hạn , các bạn sales vui lòng gửi cùi về Digipay trước ngày 31/12/2020 để đối soát , đảm bảo quyền lợi khách hàng và nhận hoa hồng

Sales lưu ý gửi cùi bảo hiểm về theo thông tin bên dưới:

Hình ảnh minh họa:

Anh/chị lưu ý cập nhật thông tin