Thông báo ra mắt giao diện dành cho Đại lý bán bảo hiểm TNDSBB

Appay xin thông báo ra mắt giao diện Đại lý trên Appay. Giao diện này sẽ bổ sung thêm phương thức thanh toán Online trên Appay thay vì việc thanh toán chuyển khoản như hiện tại. Các lợi ích thanh toán:

  • Đại lý có thể theo dõi công nợ và thanh toán trực tiếp trên Appay. Công nợ sẽ được cập nhật trừ ngay lập tức
  • Đại lý không cần phải đi ra ngân hàng thanh toán hoặc chuyển khoản cho Appay, chỉ cần có Internet và thanh toán tại chỗ. Rất tiện lợi và hữu dụng

Đại lý có thể tự thanh toán bằng tài khoản Appay đã được tạo trước đó. Chi tiết vui lòng xem hướng dẫn đính kèm: Xem tại đây

Lưu ý: Kênh thanh toán chuyển khoản trước đây sẽ tạm dừng kể từ ngày 24/02/2020  và được thay thế bằng phương thức thanh toán Online trên Appay.

Các bạn lưu ý hướng dẫn Đại lý để mang đến tiện ích thanh toán công nợ tốt hơn nhé