Thông báo dự kiến triển khai bỏ chứng từ chứng minh tạm trú tại 11 tỉnh/ thành phố

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo đến Anh/chị danh sách 11 tỉnh/ thành phố sẽ áp dụng bỏ chứng từ chứng minh tạm trú như bên dưới.

STT Province
1 Tỉnh Phú Yên
2 Tỉnh Lâm Đồng
3 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4 Tỉnh Bạc Liêu
5 Tỉnh Quảng Ngãi
6 Tỉnh Hậu Giang
7 Tỉnh Gia Lai
8 Thành phố Cần Thơ
9 Tỉnh Bình Phước
10 Tỉnh Đăk Lăk
11 Tỉnh Nam Định

Thời gian dự kiến triển khai: 10/09/2018