Thông báo dự kiến triển khai bỏ chứng từ chứng minh tạm trú tại 11 tỉnh/thành phố

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo việc bỏ chứng minh tạm trú với 11 tỉnh thành sau đây:

STT Province
1 Tỉnh Phú Yên
2 Tỉnh Lâm Đồng
3 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4 Tỉnh Bạc Liêu
5 Tỉnh Quảng Ngãi
6 Tỉnh Hậu Giang
7 Tỉnh Gia Lai
8 Thành phố Cần Thơ
9 Tỉnh Bình Phước
10 Tỉnh Đăk Lăk
11 Tỉnh Nam Định

Ngày hiệu lực: 13/09/2018, áp dụng cả với tất cả các hồ sơ (bao gồm cả những hồ sơ đang chờ xử lý)