[Thông báo] Danh sách chạy bán sản phẩm EVN Express – Tháng 11

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo danh sách nhân viên đủ điều kiện bán sản phẩm EVN EXPRESS tháng 11/2018.

Điều kiện nhân viên bán hàng bán sản phẩm EVN EXPRESS như sau: Top 80% Sales có tỷ lệ DEL30+MOB4 tốt nhất.

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.

Danh sách nhân viên bán sản phẩm EVN Express Tháng 11: Xem tại đây