[Thông báo] Đăng ký Đào tạo và cấp chứng chỉ bảo hiểm

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba (FEC) xin thông báo về việc bắt buộc ASM/SUP của phải có chứng chỉ bảo hiểm khi thực hiện tư vấn và chọn bảo hiểm khoản vay cho Khách hàng. Vì vậy đây là chương trình đào tạo bắt buộc

Nội dung cụ thể như bên dưới:

Công ty đào tạo Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (PTI)
Đối tượng tham gia Tất cả ASM/SUP
Thời gian đào tạo Tháng 3/2019
Số ngày đào tạo 2-3 ngày
Hình thức đào tạo Trực tuyến (sử dụng ứng dụng Zoom meeting)
Nội dung 3 phần gồm Kiến thức chung về Bảo Hiểm, Luật Kinh doanh Bảo Hiểm và các sản phẩm Bảo Hiểm của công ty Bảo Hiểm
Hình thức thi cấp chứng chỉ Tập trung (trường hợp có thay đổi sẽ gửi email thông báo cập nhật)
Thời gian cấp chứng chỉ Trong vòng 30 ngày sau khi thi
Hiệu lực chứng chỉ Vô thời hạn
Phạm vi bảo hiểm Áp dụng chung cho tất cả các sản phẩm bảo hiểm
Trường hợp thi ko đạt Sẽ được đăng ký học và thi lại

 

  • Thông tin chi tiết nội dung đào tạo Anh/chị sẽ được gửi trước tài liệu đào tạo để tham khảo trước.
  • Anh/chị sẽ đăng nhập vào ứng dụng Zoom meeting học và xác nhận quá trình học hoàn thành.
  • Cách thức vào ứng dụng Zoom meeting, hình thức thi chứng chỉ: sẽ gửi email thông báo sau.

Danh sách tham gia khóa học

STT Họ và tên
1 PHAN THỊ TRÚC GIANG
2 PHAN VĂN HOÀNG
3 TRẦN VĂN THANH
4 CHÂU THỊ MẬN
5 ĐẶNG TUẤN ANH
6 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
7 ĐOÀN THỊ NGỌC DỂ
8 NGUYỄN VŨ DUY QUANG
9 NGUYỄN MINH LỜI
10 LÊ CÔNG NGÂN
11 NGUYỄN GIA THỊNH
12 NGUYỄN ĐÌNH ĐOÀN
13 LÊ ĐẤT
14 LÊ VĂN THÁI
15 NGUYỄN HỮU DUY
16 PHẠM THỊ HẢI YẾN
17 HỨA THỊ THANH
18 KIM THỊ CANH NHA
19 NGUYỄN THÀNH TƯỞNG
20 PHẠM ĐÌNH KHÁNH
21 HUỲNH HỮU PHÚC
22 VÕ ANH PHỤNG
23 NGUYỄN THANH BÌNH
24 LÊ VĂN TÙNG
25 NGUYỄN HOÀNG KHA
26 LÊ THÚY DI
27 LÊ THỊ LAN ANH
28 NGUYỄN TẤN THỊNH
29 PHẠM ĐỨC THUẬN
30 ĐẶNG HOÀNG GIANG
31 HOÀNG THỊ HỒNG VÂN

 

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.