Thông báo chương trình ưu đãi giảm giá lên đến 50% cùng thẻ FECREDIT

Phòng Đào tạo xin thông báo đến anh/chị chương trình ưu đãi dành cho thẻ FECREDIT, ưu đãi giảm giá lên đến 50% cùng thẻ FECREDIT.

Chi tiết như bên dưới.

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.

Xin trân trọng thông báo.