Thông báo chương trình khuyến mại “Vay là có thưởng, năm hợi số hưởng” dành cho thẻ tín dụng FE CREDIT

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba (FEC) xin thông báo chương trình khuyến mại “VAY LÀ CÓ THƯỞNG, NĂM HỢI SỐ HƯỞNG”.

Chi tiết chương trình tham khảo như bên dưới.

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY