[Thông báo] Chức năng gọi miễn phí trên Appay khi tư vấn sản phẩm CRC- XSELL

Appay cập nhật chức năng gọi điện tư vấn miễn phí đối với sản phẩm CRC Topup/Xsell.

Từ thời điểm này anh/chị đã có thể tư vấn miễn phí cho khách hàng.  

Hướng dẫn gọi điện tư vấn miễn phí trên Appay: Xem Tại đây

Anh/chị vào đường link xem hướng dẫn để thực hiện cuộc gọi miễn phí.

Vào cuối tháng data CRC Topup/Xsell sẽ bị thu hồi nên anh/chị nhanh chóng xử lý hồ sơ còn tồn đọng trên nghiệp vụ nhé.