[Thông báo] Chính sách S_Sup Tháng 04/2019

Trung Tâm Nhân Sự và Vận Hành thông báo chính sách S_Sup áp dụng Từ Tháng 04/2019 (Thay thế cho chính sách S_Sup đã truyền thông ngày 30/03/2019 trước đó)

Chính sách S_Sup Tháng 04/2019: Xem tại đây

Anh/chị cập nhật thông tin