[Thông báo] Chính sách dành cho Teamlead – Dự án IPP Fast Cash

Trung Tâm Nhân Sự và Vận Hành thông báo chính sách dành cho Teamleader thuộc dự án giải ngân nhanh (IPP Fast Cash)

Chính sách Teamleader – Dự án IPP Fast Cash: https://goo.gl/MFkABZ