[Thông báo] Chính sách dành cho Sup – Dự án IPP Fast Cash

Trung Tâm Nhân Sự và Vận Hành thông báo chính sách dành cho Cấp Giám Sát bán hàng (Sup) – Dự án giải ngân nhanh (IPP Fast Cash)

Chính sách dành cho Sup – Dự án IPP Fast Cash: https://goo.gl/G2etYN