[Thông báo] Cập nhật thông tin xe máy cũ với sản phẩm Bike Surrogate

FEC xin thông báo về việc cập nhật thông tin xe máy cũ với sản phẩm Bike Surrogate:

– Thời gian áp dụng: Ngày 30/7/2018, tính theo ngày lên app trên hệ thống

– Nội dung:

+ Với sản phẩm Bike Surrogate: các bạn vui lòng điền thông tin vào file đính kèm để bên nhập liệu có đủ thông tin để nhập vào hệ thống

+ Các nội dung cần ghi trong file: loại xe, số máy, ngày đăng ký lần đầu, ngày đăng ký MRC, giá xe. Thông tin chi tiết như file đính kèm tại đây.