[Thông báo] Cập nhật công cụ theo dõi trạng thái chi tiết của Hồ sơ

(Nếu các bạn không xem được, vui lòng truy cập vào đường dẫn: https://goo.gl/9f3ZNF)