[Thông báo] Cập nhật chữ ký điện tử mới trên $Nap Khách Hàng

Appay thông báo về việc cập nhật $NAP Khách Hàng đã thay đổi dịch vụ kí điện tử từ Docusign qua FPT E-Sign. Với hình thức này, khách hàng không cần phải vẽ chữ kí như Docusign nữa mà chỉ cần xác nhận bằng OTP. Cụ thể như sau:

Trang Web hướng dẫn $Nap: https://sites.google.com/view/robolendingportal

Trân trọng thông báo