[Thông báo] Bổ sung chính sách dành cho DSA_CR 3

Với mục đích xây dựng lộ trình thăng tiến và nâng cao chính sách dành cho nhân viên Sale ( DSA_CR3), công ty Digipay gửi anh/chị quản lý kinh doanh “BỔ SUNG CHÍNH SÁCH THĂNG TIẾN DÀNH CHO DSA_CR3”,

Đề nghị Anh/chị quản lý tận dụng ưu thế của chính sách này để đẩy mạnh doanh số của đội ngũ DSA_CR3.

Chi tiết nội dung chính sách, vui lòng xem tại đây: https://goo.gl/MmX5D5