[Thông báo] Appay tự động cập nhật đầu số điện thoại 11 số thành 10 số

Theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ 15/09 – 14/11/2018, các nhà mạng viễn thông sẽ thực hiện chuyển đổi thuê bao 11 số về 10 số. Vì vậy, để đảm bảo các hoạt động trên ứng dụng Appay không bị gián đoạn, Appay xin cung cấp thông tin quan trọng về việc cập nhật SĐT tới người dùng.

Đối với người dùng đã đăng kí và đang hoạt động trên Appay.

Từ 18:00 ngày 11/10/2018, Appay sẽ tiến hành tự động đổi đầu số tài khoản hàng loạt và gửi thông báo chính thức tới toàn bộ người dùng theo chi tiết sau:

Trân trọng,

Đội ngũ Appay.