[Thông báo] Áp dụng quy định QA mới đối với hồ sơ khách hàng

Appay thông báo quy định QA mới đối với hồ sơ giải ngân thành công như sau:

1.  Không QA ở bước Meeting nên sẽ không ảnh hưởng đến việc chuyển Courier lấy hồ sơ.

2.  QA khi hồ sơ đã giải ngân thành công.Tương ứng với các tình trạng sau:

  • Đối với $NAP: Congratulations Screen
  • Đối với Pega: True DISBDTL, Resolved – Completed

3.  Mục đích QA: Đảm bảo khách hàng hiểu rõ và đồng ý với số tiền vay, thời hạn, lãi suất, số tiền góp hàng tháng  và bảo hiểm khoản vay (Nếu có).

4.  Chế tài: Nếu QA thất bai (Tức khách hàng không hiểu rõ và đồng ý đối với các điều kiện tại mục 3 ở trên). QA sẽ trả hồ sơ về cho Sale để Sale làm việc lại với khách hàng. Sau đó nhấn [Yêu cầu duyệt lại] (Như hình bên dưới)

  • Sale có trách nhiệm tư vấn cho khách hàng cho đến khi Pass QA (Tức khách hàng hiểu rõ và đồng ý với các điều kiện tại mục 3)
  • Đến ngày 5 hàng tháng (Ngày chốt thanh toán thu nhập), Appay sẽ không thanh toán hoa hồng đối với những hồ sơ khách hàng không Pass QA (QA thất bại)

5. Ngày áp dụng: 13/05/2019

6. Các trạng thái QA hồ sơ:

  • QA Thành công

  • QA Thất bại

  • Sales xử lý hồ sơ QA Thất bại bằng cách chọn [Yêu cầu duyệt lại]

Anh/chị lưu ý cập nhật thông tin