Thông báo Áp dụng Quy định cho TSA – Quy trình ký hợp đồng E – Signature cho sản phẩm CRC

Trong quá trình áp dụng quy trình ký hợp đồng E – Sign, Third Party (FEC) đang phát hiện nhiều trường hợp sau:

  1. TSA nhận mã OTP từ Khách hàng và ký thay cho Khách hàng.
  2. TSA hướng dẫn Khách hàng nhờ người khác ký thay

Đây là các hình thức vi phạm, gian lận nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ.

Third Party thông báo nếu phát hiện các trường hợp TSA vi phạm sẽ tiến hành xử phạt theo Quy định như sau:

  • Lần 1: Warning Letter
  • Lần 2: Yellow Card
  • Lần 3: Red Card đồng thời cắt code TSA, yêu cầu TSA và anh/chị đền bù thiệt hại.

Third Party yêu cầu Anh/chị cấp quản lý truyền thông đến cho TSA.

Thời gian áp dụng quy định trên: 08h30 ngày 05/07/2019.

Trân trọng thông báo.