Thông báo Áp dụng Kênh Giải ngân mới – Cash

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo áp dụng kênh giải ngân mới – Giải ngân tiền mặt Cash. Chi tiết như bên dưới.