Thời gian EOD tháng 9/2018

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo đến anh/chị  thời gian EOD tháng 9/2018

Thời gian chốt chứng từ giải ngân:

Sản Phẩm Thời gian chốt DOV – 29/09/2018
PL TOPUP/XSELL 05:00 PM
CRC NTB / CRC E 05:00 PM

 

Sản Phẩm Thời gian chốt DOV – 30/09/2018
TW 04:00 PM
CDL 11:00 AM

 

Hệ thống bán hàng F1/ Pega vẫn hoạt động bình thường

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.