Thiếu văn hóa thì doanh nghiệp như ngôi nhà thiếu trụ cột

Nếu coi doanh nghiệp như ngôi nhà, thì văn hóa doanh nghiệp là những trụ cột. Nếu coi doanh nghiệp là một cỗ xe, thì động cơ chắc chắn là tinh thần doanh nghiệp và tay lái là văn hóa doanh nghiệp.

Nếu văn hóa là ngọn đuốc soi đường, thì xây dựng văn hóa là hành trình thắp lửa. Không ai khác, chính là các doanh nhân, nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải là người thắp lửa.

Cùng nhìn lại hành trình team building của gia đình lớn Digipay – Appay diễn ra vừa qua với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng chung quy hành trang theo cùng họ về nhà vẫn là niềm vui trọn vẹn cùng bạn bè, đồng nghiệp và văn hóa “mái nhà chung” tại Digipay – Appay.