Tạm ngừng bán Bảo hiểm TNDS bắt buộc trên hệ thống Appay 

Sau 2 tháng triển khai Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự bắt buộc trên APPAY, số lượng ấn chỉ gửi cho khách bị hoàn trả về nhà Bảo Hiểm khá nhiều vì các lí do sau:

  • Sai số điện thoại khách hàng
  • Sai địa chỉ liên lạc hoặc địa chỉ không chuyển phát được
  • Sai số điện thoại người giới thiệu/ mua hộ phụ trách

Do đó , nhà Bảo Hiểm và Appay gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao ấn chỉ về đến tay khách hàng. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm của Khách hàng mà còn ảnh hưởng uy tín của APPAY và chính người giới thiệu/ mua hộ bảo hiểm.

Vì vậy, để xử lý và hạn chế phát sinh thêm các trường hợp này, Appay xin thông báo kể từ ngày 29/07, Appay sẽ tạm ngưng bán bảo hiểm Trách Nhiệm Dân Sự bắt buộc để điều chỉnh quy trình và xây dựng lại hệ thống cho sản phẩm này.

Mọi thắc mắc, các bạn vui lòng liên hệ: