[SaigonBPO] Bảo trì hệ thống từ 8h00 – 15h00 ngày 24/03/2019

Phòng Quản Lý Bên Thứ Ba xin thông báo trong ngày chủ nhật 24/03/2019 từ 8h00 đến 15h00, Saigon BPO sẽ tiến hành bảo trì hệ thống.

Nhờ Anh/chị thông tin đến các bạn sale không sử dụng Web Monitoring và Mobile App trong thời gian này.

 

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.