Ra mắt sản phẩm CD mới cực hấp dẫn

Appay thông báo triển khai thử nghiệm sản phẩm CD Surrogate của FE Credit

Thời gian áp dụng: Áp dụng bắt đầu từ 11/09/2018. Sản phẩm thử nghiệm trong vòng 3 tháng, tối đa 5,000 khoản vay trong thời gian thử nghiệm

Sản phẩm áp dụng:

SCHEMEID           SCHEMEDESC 
6603       FC PL UP SUR CD A – 909 
6605       FC PL UP SUR CD B – 910 

Nội dung cụ thể:

Đây là sản phẩm hỗ trợ khoản vay tiền mặt cho Khách hàng mua hàng hóa tại các key dealers: Thế Giới Di Ðộng, Điện máy xanh, FPT, Viễn Thông A, Trần Anh, Vinpro và MediaMart.

Thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cập nhật lên trang [Thông tin sản phẩm vay tín chấp]

Cách tra cứu thông tin hóa đơn tại đây.