Quy Trình Yêu Cầu Bồi Thường Bảo Hiểm Khoản Vay

Bảo hiểm Khoản Vay (BHKV) sẽ bồi thường, thay khách hàng trả nợ khi họ gặp sự cố dẫn đến tử vong, mất tích hoặc thương tật vĩnh viễn. Quy trình yêu cầu bồi thường gồm như sau:

=> Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, khách hàng hoặc gia đình khách hàng phải thông báo bằng văn bản (theo mẫu) cho công ty bảo hiểm trong vòng 30 ngày, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

=> Khách hàng không bị giới hạn thời gian chuẩn bị hồ sơ yêu cầu bồi thường

=> Công ty bảo hiểm có trách nhiệm giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ.

Ví dụ: Anh Trần Văn A vay 20 triệu đồng tại ngân hàng X, khi sự kiện bảo hiểm xảy ra anh A còn nợ ngân hàng 5 triệu đồng.

TH1: Anh A mua BHKV trên Appay với số tiền vay đăng ký bảo hiểm là 30 triệu đồng

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho anh 30 triệu đồng. Trong đó, 5 triệu đồng sẽ bồi thường thẳng cho ngân hàng, 25 triệu còn lại sẽ được bồi thường cho khách hàng.

TH2: Anh A mua cả 2 BHKV của ngân hàng và trên Appay

Ngân hàng sẽ xoá nợ 5 triệu đồng còn lại của khách hàng. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho khách toàn bộ 30 triệu đồng như đã đăng ký trước đó.

Hồ sơ yêu cầu giải quyết bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ, bao gồm:

  • Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm
  • Giấy chứng tử (nếu tử vong)
  • Giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền được hưởng bảo hiểm.
  • Biên lai tai nạn có xác nhận cơ quan/ chính quyền địa phương/ công an nơi xảy ra tai nạn (nếu tai nạn).
  • Các chứng từ y tế: giấy ra viện, Trích sao hồ sơ/Hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm, Toa thuốc/Đơn thuốc, Giấy chứng nhận phẫu thuật/ Phiếu mổ, hóa đơn, Biên lai, các chứng từ y tế khác liên quan đến điều trị và phẫu thuật của cơ quan y tế có thẩm quyền.
  • Hợp đồng tín dụng/ sổ vay vốn.

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A vay 20 triệu đồng tại ngân hàng X

TH1: Anh A không may tử vong. 

Để được bồi thường bảo hiểm, người thân của anh A phải cung cấp các loại giấy tờ: Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm; Giấy chứng nhận bảo hiểm; Giấy chứng tử; Giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền được hưởng bảo hiểm; Hợp đồng tín dụng/ sổ vay vốn.

TH2: Anh A không may gặp tai nạn, bị thương tật vĩnh viễn

Để nhận được quyền lợi bảo hiểm, người thân của anh A phải cung cấp các loại giấy tờ: Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm; Giấy chứng nhận bảo hiểm; Giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền được hưởng bảo hiểm;  Biên lai tai nạn có xác nhận cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi xảy ra tai nạn; Các chứng từ y tế gồm giấy ra viện, hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc, phiếu mổ, biên lai,…

Vui lòng tham gia khảo sát cải thiện chất lượng dịch vụ Appay tại: https://forms.gle/NP1rqq2PvVDZcujU8