[Thông báo] Quy định QA đối với hồ sơ $Nap từ nghiệp vụ POS trên Appay

Appay xin thông báo: Quy định về việc tất cả các hồ sơ lên từ $Nap bằng nghiệp vụ POS trên Appay đều sẽ qua bước QA Meeting của đội QA Digipay nhằm đánh giá chất lượng tư vấn hồ sơ của tư vấn viên CC POS và tránh tình trạng nợ xấu tăng cao.

Đội QA Digipay sẽ liên hệ với Khách hàng và kiểm tra xem Khách hàng đã nắm rõ hết khoản vay mà Tư Vấn Viên đã tư vấn trước đó. Nếu Khách hàng chưa nắm rõ các thông tin về sản phẩm (lãi suất, thời hạn, khoản vay, …) Đội QA sẽ trả hồ sơ về cho Tư Vấn Viên tư vấn lại sản phẩm đến khi nào Khách hàng nắm rõ toàn bộ thông tin sản phẩm.

Appay sẽ chỉ cập nhật tình trạng hồ sơ khách hàng và chi trả hoa hồng khi hồ sơ được Đội QA thông qua và không gửi trả về cho Tư Vấn Viên nữa.

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.