[Quy định] Cuộc thi viết cảm nhận Appay

Cuộc thi viết cảm nhận Appay đang diễn ra rất sôi động khi mỗi ngày đều có hơn 10 bài viết được gửi về Fanpage.

Tuy nhiên, đã có một số hành vi không đúng quy định của cuộc thi ví dụ như hack like, hack comment, hack share. Nếu bị phát hiện BTC sẽ loại bài viết ra khỏi cuộc thi và không tính điểm trên bảng xếp hạng.

Bài viết dự thi không hợp lệ gồm:

 Lượt thích/ bình luận/ chia sẻ tăng đột ngột từ 300 lượt trở lên chỉ sau 1 – 24 tiếng đồng hồ.

 Lượt thích/ bình luận/ chia sẻ trên 1000 lượt nhưng có số lượng chẵn.
Ví dụ: 1700 lượt thích/ 2200 lượt chia sẻ thay vì 2207 lượt chia sẻ là không hợp lệ.

 Bài viết được thích/ bình luận/ chia sẻ bởi 1 tài khoản Facebook trên 100 lần.
Ví dụ: Tài khoản Facebook Nguyễn Văn A chia sẻ bài viết của bạn trên 100 lần là không hợp lệ.

 Bài viết được thích/ bình luận/ chia sẻ bởi 1 tài khoản Facebook ảo trên 50 lần.
Ví dụ: Tài khoản Facebook Nguyễn Văn A là tài khoản ảo và đã chia sẻ bài viết của bạn trên 50 lần là không hợp lệ.

BTC sẽ tháo gỡ ngay các bài viết dự thi trên bảng xếp hạng nếu tìm được bằng chứng vi phạm nhằm đảm bảo tính công bằng cho người chơi.

BTC Appay chân thành cảm ơn!