[Quan Trọng] Quy định kiểm soát tỷ lệ nợ xấu của Third Party sản phẩm L.G

FEC xin thông báo, thời gian sắp tới, FEC sẽ áp dụng quy định đối với sales có tỷ lệ nợ xấu cao ở các nhóm nợ FPD15+, Del30 + MOB4 vượt quy định sẽ không được phép bán sản phẩm LG.

Do đó, FE xin lưu ý và nhắc nhở sales cần cân nhắc và chọn lọc Khách hàng cho kĩ khi tư vấn cũng như quan tâm và chăm sóc Khách hàng tăng tỷ lệ trả nợ để không bị vướng nợ xấu.

Sales cần theo dõi việc nhắc nợ khách hàng để không bị vướng FPD 15+ và Del30 + MOB4 để giảm tỷ lệ này.

Lưu ý: Mức ngưỡng của các tỷ lệ FPD15+ và Del30 + MOB4 sẽ do FE quy định và ban hành từng thời kỳ và sẽ thông báo đến anh/chị sau.

Trường hợp anh/chị vi phạm, sẽ có hình thức xử lý như sau:

–          Ngừng bán L.G có tỷ lệ nợ xấu cao.

–          Giảm phí dịch vụ

–          Cắt code nhân viên có tỷ lệ nợ xấu cao mà không cải thiện.

FEC sẽ thông báo thời gian áp dụng chính thức, thông báo này nhằm mục đích chuẩn bị và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu trước khi áp dụng các chế tài.