Phân biệt Bảo Hiểm Khoản Vay thông thường và BHKV của PTI tại Appay

Sẽ có nhiều thắc mắc về sự khác biệt trong tính chất và quyền lợi giữa Bảo Hiểm Khoản Vay (BHKV) do ngân hàng, công ty tài chính cung cấp và BHKV của PTI được phân phối bởi Appay.

  1. Phí bảo hiểm
  • NH/CTTC: Dựa trên số tiền khách hàng đăng ký vay tại ngân hàng và công ty tài chính
  • PTI: Dựa trên số tiền mà khách hàng muốn được đăng ký bảo hiểm

Ví dụ: Anh Trần Văn A vay 20 triệu đồng tại ngân hàng X, và anh chỉ được ngân hàng X bán bảo hiểm cho khoản vay 20 triệu đồng này. Tuy nhiên, khi anh A mua BHKV của PTI do Appay phân phối thì anh có thể tuỳ chọn số tiền mình muốn được bảo hiểm ví dụ 10 triệu đồng hoặc 50 triệu đồng tuỳ ý.

  1. Mua nhiều bảo hiểm khoản vay cùng lúc

Khách hàng hoàn toàn có thể mua cùng lúc 2 gói BHKV được cung cấp bởi các ngân hàng, công ty tài chính và PTI. Khi sự cố xãy ra khách hàng sẽ được cả 2 bên bồi thường.

  1. Đối tưởng sử dụng bảo hiểm khoản vay
  • NH/CTTC: Khách hàng vay tiền của chính ngân hàng, công ty tài chính đó
  • PTI: Khách hàng vay tiền ở các ngân hàng, công ty tài chính trong danh sách trên Appay
  1. Số tiền bồi thưởng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra
  • NH/CTTC: Thanh toán cho khách hàng dư nợ còn lại ngay tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm
  • PTI: Thanh toán cho khách hàng 100% số tiền khách hàng đã đăng ký

Ví dụ: Anh Trần Văn A vay 20 triệu đồng tại ngân hàng X, khi sự kiện bảo hiểm xảy ra anh A còn nợ ngân hàng 5 triệu đồng.

TH1: Anh A chỉ mua BHKV của ngân hàng

Ngân hàng sẽ tiến hành xoá nợ 5 triệu đồng còn lại của anh A theo như hợp đồng BHKV.

TH2: Anh A mua BHKV của PTI với số tiền vay đăng ký bảo hiểm là 30 triệu đồng

PTI sẽ bồi thường cho anh 30 triệu đồng. Trong đó, 5 triệu đồng sẽ được dùng để trả cho ngân hàng, 25 triệu còn lại gửi về cho khách hàng.

 TH3: Anh A mua cả 2 BHKV của ngân hàng và PTI

Ngân hàng sẽ tiến hành xoá nợ 5 triệu đồng còn lại của anh A. PTI sẽ bồi thường cho anh 30 triệu đồng và số tiền này sẽ được gửi toàn bộ cho anh A vì khoản vay của anh đã được hoàn tất bởi ngân hàng trước đó.

Vui lòng tham gia khảo sát cải thiện chất lượng dịch vụ Appay tại: https://forms.gle/NP1rqq2PvVDZcujU8