Những đặc tính 100% phải đề cập đến khi tư vấn bảo hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Bắt Buộc

Có rất nhiều lý do để khách hàng phải mua bảo hiểm TNDS BB, tuy nhiên họ chỉ quyết định mở ví tiền của mình ra mua khi nhìn thấy được lợi ích của bản thân, không phải lợi ích của người khác. 

Nhưng ngặt nỗi Bảo Hiểm TNDS BB lại đền bù cho bên thứ ba – cho người khác – vậy làm sao để tư vấn? Hãy sắp xếp lại thứ tự lợi ích của khách hàng như sau:

  1. Chỉ với chi phí 66.000 vnđ cực thấp
  2. Mà không mất phí phạt của Công An Giao Thông, từ 80.000 vnđ – 120.000 vnđ/ lần 
  3. Mua lại cực kỳ đơn giản 
  4. Giảm đi gánh nặng của khách hàng khi gây tai nạn cho người khác
  5. Mức bồi thường thiệt hại cao, tối đa 100.000.000 vnđ/ người/ vụ

Với thứ tự này, khách hàng sẽ nhận thấy việc mua BH TNDS BB là để bảo vệ chính mình khỏi những rắc rối, từ đó họ sẽ có quyết định mua mạnh hơn.