[Nhắc nhở] Thông báo v/v triển khai áp dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với sản phẩm CAT và GOV EMPLYEE 1

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo điều chỉnh cách lưu trữ kết quả tra cứu Quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của khách hàng, cụ thể Nhân viên bán hàng cần upload hình chụp kết quả tra cứu Quá trình tham gia bảo hiểm xã hội có đủ thông tin như sau:

  1. Tỉnh thành
  2. Cơ quan BHXH
  3. CMND
  4. Họ tên
  5. Mã số BHXH
  6. Thời gian đóng BHXH, chức vụ, đơn vị công tác, mức lương

Lưu ý: Hình chụp có thể chia thành nhiều file nhưng phải có đầy đủ các thông tin trên. KHÔNG cần phải chụp hình thẻ bảo hiểm y tế.