[Nhắc lại] V/v Triển khai sản phẩm MCredit

Bắt đầu từ tháng 12/2018, Digipay đã có thể triển khai bán toàn bộ sản phẩm MCredit trên Appay. 

Chi tiết thông tin sản phẩm cũng như quy đinh về giấy tờ hồ sơ đều đã được cập nhật trên đường link sản phẩm MCredit nhé.

Anh/chị cập nhật thông tin.

Link sản phẩm MCredit: https://appay.vn/mcredit/