[Nhắc lại] Khu vực Field visit 08/2018

Phòng Quản lý Bên Thứ Ba xin thông báo về việc mở rộng visit của các tỉnh trong tháng 08/2018 của Field UW như sau:

A/ Các huyện mới sẽ triển khai :

Region City District Expansion Date Note
Central Tỉnh Phú Yên Huyện Đồng Xuân Yes 15/08/2018  
Central Tỉnh Khánh Hòa Khánh Sơn Yes 15/08/2018  
Highland Tỉnh Gia Lai Ayun Pa Yes 15/08/2018  
Highland Tỉnh Gia Lai KBang Yes 15/08/2018  
Highland Tỉnh Gia Lai Krông Pa Yes 15/08/2018  
Highland Tỉnh Gia Lai Phú Thiện Yes 15/08/2018  
Highland Tỉnh Đăk Lăk Buôn Đôn Yes 15/08/2018  
Mekong Tỉnh Kiên Giang U Minh Thượng Yes 15/08/2018 Không visit các Xã An Minh Bắc, Xã Minh Thuận
Mekong Tỉnh Kiên Giang Vĩnh Thuận Yes 15/08/2018  
Mekong Tỉnh Cà Mau Huyện U Minh Yes 15/08/2018 Không Visit các Xã Khánh Thuận, Xã Khánh Hòa, Xã Khánh Tiến
North Tỉnh Vĩnh Phúc Sông Lô Yes 15/08/2018  
North Tỉnh Vĩnh Phúc Tam Đảo Yes 15/08/2018  
North Tỉnh Thanh Hóa Như Xuân Yes 15/08/2018 Chỉ hỗ trợ visit khu vực thị trấn Yên Cát
North Tỉnh Thanh Hóa Thường Xuân Yes 15/08/2018 Chỉ hỗ trợ visit khu vực thị trấn Thường Xuân
North Tỉnh Phú Thọ Hạ Hòa Yes 15/08/2018  
North Tỉnh Nghệ An Huyện Anh Sơn Yes 15/08/2018  
North Tỉnh Nghệ An Huyện Tân Kỳ Yes 15/08/2018  
North Tỉnh Hà Tĩnh Hương Sơn Yes 15/08/2018  
North Tỉnh Hà Tĩnh Vũ Quang Yes 15/08/2018  

Danh sách các tỉnh/thành chạy bán sản phẩm: Xem tại đây