[Nhắc lại] Hết hạn triển khai thử nghiệm sản phẩm PL EXPRESS EXTENDED

Hiện tại sản phẩm FC UP PL EXPRESS EXTENDED 2-773 đã tạm dừng.

Anh/chị vui lòng không lên hồ sơ theo sản phẩm này nữa nhé.