[Nhắc lại] Chính sách nghiệp vụ POS kênh POS

APPAY nhắc lại chính sách nghiệp vụ POS cho kênh POS như sau:

Chính sách: Xem tại đây

Anh/chị cập nhật nhé